Linda Shaw

2016 Moustache Iron Man
2016 Moustache Iron Man
Afternoon Tiffin
Afternoon Tiffin
Archie
Archie
Blackbird with berries
Blackbird with berries
Blea Tarn in Fog
Blea Tarn in Fog
Brambling
Brambling
Buttermere Crawling Mist
Buttermere Crawling Mist
Buttermere
Buttermere
Great Spotted Woodpecker
Great Spotted Woodpecker
Nearly touchdown!!
Nearly touchdown!!